Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen talousarvio-ohje vuodelle 2023

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen talousarvio-ohje vuodelle 2023

Julkaistu: 12.01.2023

Taloyhtiöiden on hyvä varautua hoitokulujen nousuun talousarvioissaan vuodelle 2023, selviää Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen jäsenilleen laatimasta talousarvio-ohjeesta. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi selvitti kustannuksia ja kokosi jäsenilleen talousarvio-ohjeen (jäsensivuilla kohdassa työkaluja taloyhtiöille), jossa kerrotaan selkeästi hintamuutokset hoitokuluerittäin vuodesta 2022 vuoteen 2023 paikkakunnilla, joissa yhdistyksellä on jäseniä.

Ohjeessa on huomioitu vuoden 2022 aikana tulleet ja vuoden 2023 alusta voimaan tulevat muutokset maksuihin, taksoihin ja tariffeihin. Ohjeessa annetaan muitakin hyödyllisiä vinkkejä taloyhtiön talousarvion laatimista varten.

Taloyhtiön hoitokulut katetaan osakkailta kerättävällä hoitovastikkeella. Niin hoito- kuin pääomavastikkeisiin kohdistuu poikkeuksellisen kovat nousupaineet kevään 2023 yhtiökokouksissa. Vastikemäärän korottaminen on lähtökohtaisesti aina yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluva asia, sillä olennaiset vastikemäärän muutoksia koskevat päätökset tulee aina tehdä yhtiökokouksessa asunto-osakeyhtiölain mukaan.

Taloyhtiöiden lämmityskulut ovat nousseet vuoden aikana monella paikkakunnalla, pahimmillaan jopa pariin otteeseen.
Vertailussa mukana olleista kalleinta kaukolämpö on Kärsämäellä (Loimua) 100,41 €/MWh, sis. alv. sekä Oulaisissa (Loimua) 94,33 €/MWh, sis. alv. Edullisinta kaukolämpö on Haapajärvellä (Haapajärven Lämpö) 47,47 €/MWh, sis. alv. Prosenteissa hinta nousi 1.1.2023 alkaen eniten Kuusamossa n. 23 % ja Oulussa 13 %.

Taloyhtiöiden veden ja jäteveden kulut ovat myös nousseet monella paikkakunnalla, samoin perusmaksuihin on tullut korotuksia. Edullisinta vesi- ja jätevesi on Kempeleessä (Kempeleen Vesihuolto), jossa vesimaksu on 1,05 €/m³ ja jätevesi 1,55 €/m³ (yhteensä 2,60 €/m³). Kalleinta vesi on Haapavedellä (Haapaveden Energia ja Vesi), jossa vesimaksu on 1,68 €/m³ ja jätevesi on 3,53 €/m³ (yhteensä 5,21 €/m³). Huomioitavana seikkana myös, että vieläkään kaikki kunnat eivät peri hulevesimaksuja.

Uudistunut jätelaki laajentaa lajitteluvelvollisuuksia ja muuttaa kuljetusjärjestelmää vuodesta 2023 lähtien. Jatkossa kunta kilpailuttaa ja järjestää erilliskerättävien jätteiden kuljetuksen kiinteistöiltä kaikkialla Suomessa. Polttokelpoisen jätteen kuljetukset jatkuvat entiseen tapaan. Taloyhtiöiden on syytä seurata alueensa jätehuoltotoimijoiden viestintää, erityisesti uusien kiinteistökohtaisten jakeiden keräyksessä ja mahdollisen kuljetusjärjestelmän muutoksen osalta. Esimerkiksi Kiertokaari korottaa jätemaksuja 16 %, Ekokymppi korottaa sekajätteen hintaa 8 % ja biojätteen 12 %. Vestian hintoihin ei tullut muutoksia.

Kiinteistöveroprosentit pysyivät toiminta-alueemme kunnissa aika lailla ennallaan, vain muutama teki muutoksia. Pyhäjoella vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero laski 0,50 prosentista 0,41 prosenttiin.  Raahessa molemmat prosentit nousivat, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 prosentista 1,20 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen 0,50 prosentista 0,55 prosenttiin. Siikajoella yleinen kiinteistöveroprosentti nousi 0,93 prosentista 1,00 prosenttiin, vakituisen asuinrakennuksen laski 0,50 prosentista 0,46 prosenttiin. Simossa vakituisen asuinrakennuksen prosentti laski 0,55 prosentista  0,45 prosenttiin.

Valtiovarainministeriön joulukuisen asetuspäätöksen mukaan rakennuksen kiinteistöveron verotusarvot nousevat kauttaaltaan 9,4 prosenttia. Perusteena on rakennuskustannusindeksin samansuuruinen vuosinousu kesäkuun 2022 kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että (mikäli kunnan kiinteistöveroprosentti pysyi ennallaan) verovelvollisen rakennuksen kiinteistövero kasvaa vuonna 2023 noin yhdeksän prosenttia. Kiinteistöveron kokonaismuutos riippuu siitä, miten verovelvollisen kiinteistövero jakautuu maapohjan ja rakennuksen osuuteen. Kiinteistöliiton Indeksitalo-laskennan perusteella 59 tarkastelukunnan keskimääräinen kiinteistövero kasvaa keskusta-alueilla runsaat kuusi prosenttia. Vaihteluväli on runsaasta kahdesta prosentista yhdeksään prosenttiin.

Moni taloyhtiö on saanut ilmoituksia hinnantarkistuksista kiinteistöhuolto-, siivous- ja isännöintiyritykseltään. ”Palkkioiden muuttaminen on aina sopimusasia ja edellyttää, että myös sopimuksen toinen osapuoli eli taloyhtiön hallitus sen asianmukaisesti käsittelee ja hyväksyy, myös erillisveloitettavien hintojen osalta”, muistuttaa Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Johanna Laitala.

Taloyhtiön kassassa on hyvä olla noin kolmen kuukauden vastikekertymää vastaava rahasumma, jotta yhtiön maksuvalmius on turvattu muuttuvissa tilanteissa. Taloyhtiöiden vastikeseurannan on oltava näissä oloissa huolellista. Rästeihin pitää puuttua tavanomaisin keinoin viipymättä. Kovien kustannusnousujen aikana piiloon jäävät vastikerästit voivat heikentää nopeastikin taloyhtiön maksuvalmiutta ja talouden hallintaa. On tärkeää, että taloyhtiön hallituksella on valmius ja valtuudet toimia tarvittaessa nopeasti, jos yhtiön taloustilanne sitä vaatii. Hallituksella on hyvä olla valtuudet periä tarvittaessa ylimääräisiä vastikkeita. Isännöitsijän on raportoitava yhtiön taloustilanteesta hallitukselle riittävän tiheästi.

Lisätietoja:

Johanna Laitala, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi, 040 149 8398, johanna.laitala@kiinteistoliitto.fi


* Kiinteistöliitto on julkaissut valtakunnallisen ohjeen taloyhtiön talousarvion laatimiseksi vuodelle 2023. Ohje löytyy jäsensivuilta kohdasta taloyhtiön talous.
* 11.1. pidetystä webinaarista "Talousarvion laatiminen ja talousarvio-ohje 2023" löydät tallenteen jäsensivuilta - kouluttajana Juho Järvinen.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.