Taloyhtiöiden kustannukset nousseet laajasti - kiinteistökustannuksissa Kempele edelleen edullisin, suurista kaupungeista Oulu

Taloyhtiöiden kustannukset nousseet laajasti - kiinteistökustannuksissa Kempele edelleen edullisin, suurista kaupungeista Oulu

Julkaistu: 12.09.2023

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänäkin vuonna tuntuvasti, ja nousu on ollut aiempaa laaja-alaisempaa. Kustannusnousua on ollut kaikissa muissa vertailuerissä paitsi kiinteistösähkössä, jonka vertailulukema laski viimevuotisen kaksinkertaistumisen jälkeen. Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailussa kustannukset nousivat keskimäärin 2,9 prosenttia vuodesta 2022.

Pohjois-Pohjanmaalla kustannusnousu oli muuta Suomea maltillisempaa

Kempeleessä nousua oli 2,4 prosenttia, Kajaanissa 1,7 prosenttia, Oulussa 1,3 prosenttia, kun taas Ylivieskassa oli laskua 0,1 prosenttia ja Raahessa 0,5.

Kuntakohtaisten kustannusten muutoksissa on isoja eroja. Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa, joissa vertailtavat kiinteistökustannukset nousivat miltei kaikissa kunnissa, mikäli sähköenergian kustannuksen laskennallinen lasku jätetään huomioimatta.

Kaikkien vertailussa mukana olevien 59 kunnan keskiarvo nousi edellisvuoden 3,14 eurosta 3,23 euroon.

Kempeleessä Indeksitalo-kustannusten summa on tänä vuonna 2,61 euroa neliöltä kuukaudessa. Raahessa vertailulukema on 2,82, Oulussa 2,84, Ylivieskassa 3,07 ja Kajaanissa 3,38.

Indeksitalokustannusten muutos vuodesta 2018 vuoteen 2023 on ollut suurin Kajaanissa n. 28 prosenttia, Oulussa lähes 24 prosenttia, Kempeleessä ja Raahessa noin 23 prosenttia. Ylivieskassa muutos on ollut pienin, noin 14 prosenttia.

Perheasunnossa vuodessa jo yli 1400 euron ero kuntakohtaisissa kiinteistökustannuksissa

Kuntien väliset kustannuserot ovat entisestään kasvaneet kalleimman ja halvimman välillä. Kalleimmassa päässä Helsingissä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin menee 90-neliöisessä perheasunnossa jo noin 4 280 euroa vuodessa, kun taas Kempeleessä riittää noin 2 820 euroa. Raahessa maksetaan kuntakohtaisia kustannuksia noin 3 045 euroa, Kajaanissa noin 3 650 euroa, Ylivieskassa noin 3 316 euroa ja Oulussa noin 3 067 euroa.

Lisätiedot medialle:

Johanna Laitala, toiminnanjohtaja
Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi
040 1498398

Indeksitalo 2023 -yhteenveto
Indeksitalo 2023 -taulukot
Microsoft Power BI -työkalu

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.

Kiinteistösähkössä vertailukustannukset on laskettu vuodesta 2021 lähtien sähköenergian osalta kaikille kunnille vertailtujen sähkösopimusten keskiarvon mukaisesti, mutta siirtomaksut ovat paikallisen siirtoyhtiön mukaisia.

Nyt julkaistavan Indeksitalo 2023 -tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 59 kaupunkia ja kuntaa. Indeksitalon vertailukustannukset kattavat keskimäärin runsaat puolet kaikista kerrostaloyhtiön hoitokuluista. Vertailukaupungeissa asuu hieman runsaat neljä miljoonaa henkeä.

Vertailun ulkopuolelle jäävät markkinoilta ostettavat, kaikki yksityiset palvelut, kuten isännöinti ja kiinteistöpalvelut (vuonna 2022 kerrostaloyhtiöiden keskimääräiset hoitokulut olivat 5,38 e/m2/kk). Sähkösopimusten muutosten eritahtisuus tuo suurtakin eroa taloyhtiöstä toiseen. Indeksitalo-tiedot on kerätty elokuussa 2023, ja ne koskevat syyskuun tilannetta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.