Taloyhtiöiden yhtiökokoukset sopeutuneet koronapandemian muuttuviin olosuhteisiin

Taloyhtiöiden yhtiökokoukset sopeutuneet koronapandemian muuttuviin olosuhteisiin

Julkaistu: 21.03.2022

Koronapandemian kolmas vuosi on osoittamassa, että taloyhtiöiden kokouskäytännöt ovat sopeutuneet tilanteen vaatimuksiin. Kuluvalle vuodelle taloyhtiöiden hallituksen jäsenet olettavat järjestävänsä edellisvuotta enemmän perinteisiä fyysisiä varsinaisia yhtiökokouksia, mutta etäyhteyksiä arvelee hyödyntävänsä yhteensä 40 prosenttia taloyhtiöistä. Epävarmuus yhtiökokouksen järjestämistavasta vaikuttaa olevan nyt vuoden takaista pienempää. Tulokset selviävät Kiinteistöliiton taloyhtiöiden hallituksen jäsenille helmikuun alkupuoliskolla kohdistamasta kyselystä.

Perinteisiä kokouksia ja etäyhteydellä varustettuja yhtiökokouksia yhtä paljon vireillä

Kyselyn vastaajista yhteensä miltei 40 prosenttia arvelee, että kokous järjestetään perinteisenä yhtiökokouksena, johon pääsee osallistumaan myös etäyhteydellä, tai etäyhteyden lisäksi on mahdollista ilmoittaa kokouksen päätöksistä kirjallinen kanta etukäteen.

Samoin miltei 40 prosenttia taloyhtiöistä aikoi järjestää varsinaisen yhtiökokouksen perinteisenä kokouksena viranomaismääräyksiä noudattaen. Perinteisen kokouksen järjestämisen ohella osakkaiden ennakkokantoja aikoi kerätä vajaat viisi prosenttia vastanneista taloyhtiöistä. Tänä vuonna yhtiökokouksen järjestämistapaa ei oltu joko valmisteltu tai päätetty vain 15 prosentissa vastaajien yhtiöitä, kun vuosi sitten samaan aikaan tämä lukema oli 30 prosenttia.

Suurissa taloyhtiöissä etäyhteyksien käyttö on keskimääräistä yleisempää.

Etäyhteyttä hyödynnettiin yhteensä miltei 60 prosentissa varsinaisissa yhtiökokouksissa vuonna 2021

Viime vuonna yleisin tapa järjestää varsinainen yhtiökokous oli sellainen, johon oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Tämän vaihtoehdon osuus oli 44 prosenttia. Perinteinen yhtiökokous ilman etäyhteyttä ja ennakkokannan mahdollisuutta edusti 27 prosenttia vastaajien taloyhtiöiden valinnoista. 14 prosenttia vastanneista järjesti yhtiökokouksen, johon oli mahdollista ilmoittaa ennakkokanta ja osallistua etäyhteydellä.

Vuonna 2020 perinteisen kokouksen osuus oli hieman alle 40 prosenttia, ja etäyhteydellä varustetun kokouksen yhteensä 38 prosenttia. Vuonna 2021 noin neljä prosenttia vastaajista ilmoitti järjestäneensä varsinaisen yhtiökokouksensa ulkotiloissa. Vuotta aikaisemmin yhtiökokouksen järjesti ulkona miltei 10 prosenttia vastaajista.

72 prosenttia varsinaisista yhtiökokouksista järjestettiin kesäkuun loppuun mennessä vuonna 2021

Vuonna 2021 varsinaisista yhtiökokouksista järjestettiin vastanneiden yhtiöissä 72-prosenttisesti kesäkuun loppuun mennessä, kun vuotta aikaisemmin lukema oli 58 prosenttia. Lisäajalla (1.7. – 30.9.2021) yhtiökokouksen ilmoitti järjestäneensä viime vuonna 18 prosenttia vastanneiden yhtiöistä. Vuonna 2020 lukema oli 31 prosenttia.

”Ero oli huomattavan suuri, kun huomioidaan myös se, että keväällä 2020 noin 10 prosenttia yhtiöistä ehti järjestää varsinaisen yhtiökokouksensa jo ennen koronarajoitustoimien alkamista maaliskuun puolivälissä.  Tämäkin osoittaa sitä, että koronapandemian tapaiseen haasteeseen on verrattain hyvin ja nopeasti pystytty sopeutumaan taloyhtiöissä, vaikka erot ovatkin huomattavan suuria esimerkiksi aluekohtaisesti tai taloyhtiön osakkaiden ikäjakauman perusteella. Koronapandemian tulevat käänteet näyttävät, miten vuoden 2022 ja tulevien vuosien yhtiökokoukset päätetään järjestää taloyhtiöissä”, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero

Taloyhtiöiden hallituksissa jo 70 prosentissa käytetään sähköisiä kokousjärjestelmiä

Taloyhtiöiden hallituksen kokouksissa on tämän kyselyn mukaan käytössä sähköisiä järjestelmiä jo 70 prosentilla, kun vielä vuosi sitten lukema oli hieman runsaat puolet vastaajien taloyhtiöistä. Pääkaupunkiseudulla osuus oli jo 87 ja muualla Suomessa keskimäärin 63 prosenttia.

”Edelleenkin on niin, että mitä suurempi yhtiö, sitä suuremmalla osuudella on käytössään sähköisiä kokousjärjestelmiä hallituksen kokouksissa. Suurella valtaosalla käytössä on jokin valmisohjelmisto, ja 13 prosentilla isännöintitoimiston järjestelmä. Puhelinyhteyttä tai sosiaalisen median sovelluksia ilmoitti käyttävänsä kokouksissa yhteensä noin 15 prosenttia vastaajista”, Jukka Kero kertoo.

”Tärkeää on kuitenkin havaita, että kaupunkikohtaiset erot digitaalisten kokousvalmiuksien kohdalla ovat edelleen erittäin isoja. Tämä koskee hallituksen kokouksien ohella myös yhtiökokouksia, vaikka niitä ei tässä kyselyssä tällä kertaa erikseen tiedusteltukaan”, lisää Jukka Kero.

Korona-ajan yhtiökokoukset -kyselyn tulokset 2022

Lisätiedot medialle:

Jukka Kero, pääekonomisti

puh: 09 1667 6212

Korona-ajan yhtiökokoukset taloyhtiöissä 2022  -kysely:

Kiinteistöliitto toteutti taloyhtiöiden vastuuhenkilöille kohdistetun kyselyn helmikuun alkupuolella 2022. Kysely oli osa Taloyhtiöiden hallituskysely 2022 -kyselyä, jonka tuloksista raportoidaan kevään aikana erikseen. Tarkoituksena oli tarkentaa kahdella aikaisemmalla korona-kyselyllä saatua tilannekuvaa taloyhtiöiden yhtiökokousten järjestämisestä ja sähköisten kokousjärjestelmien käyttöönotosta. Kyselyyn vastasi runsaat 5400 vastaajaa, joista suuri valtaosa Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöistä kaikkialta Suomesta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.