Taloyhtiön hallitusjäsenillä keskimäärin 11 vuoden hallituskokemus

Taloyhtiön hallitusjäsenillä keskimäärin 11 vuoden hallituskokemus

Julkaistu: 05.04.2022

Keskimääräisellä hallituksen jäsenellä on runsaan yhdentoista vuoden hallituskokemus taloyhtiöissä. Kokemuksen määrä on kyselyn mukaan kasvanut viime vuosina. Kyselyn vastaajissa oli kuitenkin myös edelliskertaa enemmän tuoreita hallitusjäseniä, joten kokoonpanojen uudistumistakin tapahtuu taloyhtiöissä.

Kyselyyn vastanneet taloyhtiöiden hallitusten jäsenten arvioivat, että osakkaiden ja yhtiökokousten merkitys yhtiön arvolle ja menestykselle on kouluarvosanaltaan keskimäärin 7,4. Lukema hieman heikentyi neljän vuoden takaisesta kyselystä. Puolet vastaajista antoi vähintään arvosanan kahdeksan, ja neljännes arvosanat 4 - 6.

Hallituksen kokouksia vuodessa keskimäärin neljä

Taloyhtiön hallituksen jäsenet käyttävät kyselyn perusteella hallitustyöskentelyyn keskimäärin miltei neljä tuntia kuukaudessa. Puheenjohtajilla aikaa kuluu runsaat neljä tuntia ja muilla hallitusten jäsenillä keskimäärin kolme tuntia kuukaudessa.

Tavallisin kokoontumistahti tavanomaisena vuonna ilman suuria hankkeita on kolmesta neljään kertaa vuodessa. Tätä useammin kokoontuu noin 30 prosenttia kyselyyn vastanneista. Noin 22 prosenttia selviää yhdellä tai kahdella hallituksen kokouksella vuodessa. Kerrostaloyhtiöiden hallitukset kokoontuvat keskimäärin useammin kuin rivitaloyhtiöt ja kaikkein pienimmät taloyhtiöt. Pääkaupunkiseudulla hallitukset kokoontuvat vuositasolla noin viisi kertaa vuodessa ja muualla noin 3,5 kertaa.  

Kokoukset kestävät kyselyn mukaan yleisimmin kaksi tuntia. Kokousten lisäksi suurin osa vastaajista kertoi käyttävänsä hallitustyöhön yhdestä kahteen tuntia kuukaudessa, keskimääräisen ajan ollessa hieman alle neljä tuntia.

Kiinnostus taloyhtiön asioihin ja huoli yhteisestä omaisuudesta tärkeimmät syyt hallitustyöhön

Kiinnostus oman taloyhtiön asioihin ja huoli yhteisestä omaisuudesta ovat tärkeimpiä syitä toimia taloyhtiön hallituksessa. Kyselyn vastaajista miltei 60 prosenttia mainitsi nämä syyt perusteluiksi päätökselleen asettua ehdolle taloyhtiön hallitukseen. Joka kolmas vastaaja mainitsi syyksi halun vaikuttaa asioihin. Lähes 30 prosenttia halusi hyödyntää osaamistaan osallistumalla taloyhtiön päätöksentekoon. Miltei viides kertoi lähteneensä mukaan muiden painostamana.

Hallitusten keskikoko on noin neljä jäsentä. Kerrostaloissa ja suuremmissa taloyhtiöissä hallitusten keskikoko on jonkin verran suurempi kuin rivitaloyhtiöissä ja alle kymmenen huoneiston yhtiöissä.

Hallituksen valintaa valmistellaan hieman aiempaa enemmän

Taloyhtiöiden hallitukset valitaan lähes aina yksimielisesti. Kyselyn mukaan vain seitsemässä prosentissa vastanneista taloyhtiöistä oli äänestetty hallituksen jäsenistä. Hieman alle puolessa vastanneita taloyhtiöitä hallituksen valintaa ei valmistella etukäteen ennen yhtiökokousta. Tämä osuus kuitenkin pieneni verrattuna neljän vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin lukema oli 53 prosenttia tämänkertaisen 47 prosentin sijaan. 

”On järkevää ja yhtiön kannalta perusteltua valmistautua yhtiökokoukseen etukäteen. Ennen yhtiökokousta hallituksen ja isännöitsijän olisi syytä vähintäänkin aktivoida etukäteen osakkaita selvittelemään sopivia ehdokkaita hallitukseen. Myös erityinen nimitystyöryhmä voisi olla käyttökelpoinen valmistelemaan nimityksiä. Hyvä ennakkovalmistelu sujuvoittaa myös itse yhtiökokousta”, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero arvioi.

Hallituskysely 2022 - hallitustyöskentely

Lisätiedot:

Jukka Kero, pääekonomisti
Kiinteistöliitto
puh: 1667 6226

Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksille tehtyyn kyselyyn vastasi 3494 hallituksen puheenjohtajaa ja 1933 hallituksen jäsentä eri puolilta maata. Muita vastaajia oli 24. Kysely toteutettiin 1. – 16.2.2022 nettikyselynä. Kiinteistöliitto raportoi kyselyn muista osioista lisää kevään aikana.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.