Isännöinnille uudet eettiset ohjeet – ”Tavoitteena on parantaa asiakkaan ja isännöinnin välistä luottamusta"

Isännöinnille uudet eettiset ohjeet – ”Tavoitteena on parantaa asiakkaan ja isännöinnin välistä luottamusta"

Julkaistu: 12.01.2023

Uudistetut Isännöinnin eettiset ohjeet astuvat voimaan 1.2.2023. Ohjeet on uudistettu Isännöintiliiton, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n ja taloyhtiöiden etua valvovan Kiinteistöliiton yhteistyönä. Uudistuksen tavoitteena on parantaa isännöinnin laatua ja lisätä luottamusta isännöintiin.

Isännöinnin eettiset ohjeet toimivat lainsäädäntöä täydentävänä, alan sisäisenä sääntelynä. Kaikki Isännöintiliiton jäsenet ja isännöintialan ISA-auktorisoinnin suorittaneet isännöintialan toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan alan eettisiä ohjeita. Eettisten ohjeiden uudistuksella on pyritty selventämään ja tarkentamaan ohjeita, jotta niiden noudattaminen ja valvonta olisi yksiselitteisempää.

”Tavoitteena on lisätä ja parantaa luottamusta isännöintialaan. Ohjeet ovat entistä perusteellisemmat, koska on tärkeää, että isännöinti ja asiakkaat ymmärtävät eettisen toiminnan samalla konkreettisella tavalla”, kuvaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

”Uudistuksessa on myös pyritty ottamaan kantaa yleisimpiin ongelmakohtiin, jotka ovat aiheuttaneet asiakkaiden kanssa ongelmia tai asiakkaiden tyytymättömyyttä. Esimerkiksi epäselvyys isännöintisopimuksen sisällöstä ja hinnoitteluperiaatteista aiheuttaa yllättävän usein ongelmia. Uudistetut ohjeet ohjaavat isännöintiä käymään sopimuksen säännöllisesti läpi taloyhtiön kanssa”, Koro-Kanerva jatkaa.

Myös taloudellisten väärinkäytösten riskiä pyritään ohjeiden avulla pienentämään.

Taloyhtiön sopimukset ja hankinnat paremmin hallintaan

Kiinteistöliiton Timo Tossavainen pitää uusia eettisiä ohjeita merkittävänä parannuksena taloyhtiöiden hallitusten kannalta, koska konkreettisia toimintatapoja ja menettelyjä on määritelty aiempaa tarkemmin. Tämä on avuksi tavallisille taloyhtiöiden hallituksille, joiden on aiempaa helpompaa ymmärtää, miten oman talon isännöinnin tulee toimia noudattaessaan näitä ohjeita.

”Taloyhtiölle isännöinti on tärkein asiantuntijapalvelu ja toimiva yhteistyö olennaista osakkaiden yhteisiä asioita taloyhtiössä hoidettaessa. Sopimusten säännöllinen käsittely ja ajan tasalla pitäminen, selkeät hinnantarkastusmenettelyt sekä isännöinnin kokonaiskustannuksen avaaminen vuositasolla kiinteän palkkion ja erillisveloitusten euromääriin lisäävät läpinäkyvyyttä ja se on eduksi luottamuksen luomisessa. Positiivista on hankintamenettelyjen selkiyttäminen sekä isännöinnin vaihtotilanteissa tiedonsiirron parantaminen, joilla edistetään reilua kilpailua markkinoilla”, Tossavainen toteaa.

Laadun kehittämiseen uusi mahdollisuus

Isännöinnin laadun kehittämistä edistävä Isännöinnin Auktorisointi ry:n Antti Kumpulainen näkee ohjeiden auttavan isännöintialan kehittämisessä.

”Keskeinen tekijä onnistumisen kannalta on uudistettujen eettisten ohjeiden käyttöönotto- ja lanseerausvaihe. Jos kaikki osapuolet ymmärtävät uudistetut ohjeet samalla tavalla ja tahtotila niiden noudattamiseen on yhteinen, mahdollistetaan näillä uudistetuilla ohjeilla isännöintialan laadun merkittävä parantaminen ja kehittyminen. Kuten muissakaan asioissa, yksin ei kuitenkaan mikään osapuoli pysty laatua parantamaan ja kehittämään”, Kumpulainen toteaa.

Eettisten ohjeiden valvontaa uudistetaan

Koro-Kanervan mukaan eettisten ohjeiden uudistaminen parantaa alan itsesääntelyä ja valvontaa: ”Epäasialliseen toiminnan määritteleminen ja siihen puuttuminen on yksinkertaisempaa, kun ohjeet ovat selkeät. Tällä hetkellä eettisten ohjeiden noudattamista valvotaan niin, että eettisten ohjeiden rikkomista epäilevän taloyhtiön hallitus voi valittaa asiasta Isännöintiliitolle tai Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:lle. Tämä valvontamenettely on myös uudistuksen alla tulevan vuoden aikana.”

Koro-Kanervan mukaan alan perusteellisempi itsesääntely tarkoittaa osalle yrityksistä toimintamallien muuttamista ja osalle myös selkeää laatutason nostoa: ”Monilla isännöintialan toimijoilla ohjeiden toimintamallit ovat jo käytössä, mutta on myös yrityksiä, joille ohjeiden noudattaminen edellyttää muutosta toimintaan. Haluamme nostaa isännöintialan laatua ja sitä kautta myös luottamusta mahdollisimman laajalti koko alalla.”

9 esimerkkiä isännöinnin uudistetuista eettisistä ohjeista

  1. Isännöinti pitää taloyhtiön keskeiset sopimukset, kuten isännöinti-, vakuutus-, huolto- ja sähkö- ja muut sopimukset ja isännöinnin eettisten ohjeet jatkuvasti hallituksen saatavilla ja käsittelee ne tarvittaessa hallituksen kanssa tarkemmin sekä toimii aktiivisesti ja varmistaa, että hallitus on tietoinen sopimuksista ja niiden olennaisista ehdoista.
  2. Isännöinnin sopimusmuutokset (ml. hinnantarkistukset) hyväksytään kirjallisesti tai käsitellään ja pöytäkirjataan taloyhtiön hallituksessa.
  3. Isännöinti erittelee vähintään kerran vuodessa selkeästi isännöintipalkkioiden kiinteän ja erillisveloitettavien palkkioiden määristä.
  4. Isännöinti luo taloyhtiön pyynnöstä käytännön, jonka avulla taloyhtiö pystyy halutessaan helposti hyväksymään isännöinnin erillisveloituksen piiriin kuuluvien töiden laskut ennen niiden maksua.
  5. Isännöinti voi kilpailuttaa taloyhtiön puolesta erilaisia hankintoja. Näistä on usein taloyhtiöille taloudellista hyötyä. Kuitenkin isännöinnin tulee huolehtia, että taloyhtiö voi aina kohtuullista irtisanomisaikaa ja -ehtoja noudattaen irtisanoutua sopimuksesta tai hankinnasta.
  6. Isännöinti on riippumaton sellaisista ulkopuolisista taloudellisista palkkioista tai muista vaikutteista, jotka voivat haitata kykyä täysipainoisesti valvoa asiakkaan etua. Hankintojen keskittämiseen liittyvät palkkiot hankintaverkostolta isännöinnille on kielletty.
  7. Jos isännöinnillä tai hallituksella on eri yrityksiin kohdistuvia sidonnaisuuksia tai esteellisyyksiä, isännöinti tuo nämä avoimesti ja oma-aloitteisesti esiin ja tarvittaessa jäävää itsensä asian käsittelyssä.
  8. Isännöinti vastaa sovitussa tai kohtuullisessa ajassa isännöintitoiminnassa saatuihin yhteydenottoihin, ellei se aiemman vastauksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ole tarpeetonta.  
  9. Jos taloyhtiö vaihtaa isännöintipalvelun tuottajaa, isännöinnillä on velvollisuus toimittaa taloyhtiön tiedot kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä helposti siirrettävässä muodossa, ellei muuta ole sovittu.

Eettiset ohjeet 

 

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.