Kempele jälleen edullisin kunnallisissa kiinteistökustannuksissa - suurten kaupunkien edullisin Oulu

Kempele jälleen edullisin kunnallisissa kiinteistökustannuksissa - suurten kaupunkien edullisin Oulu

Julkaistu: 09.09.2021

Kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna useissa kunnissa. Oulussa, Kempeleessä, Raahessa, Ylivieskassa ja Kajaanissa kiinteistökustannukset nousivat keskimäärin 1,4 %, kun vastaava luku oli viime vuonna 1,5 %. Suurin nousu alueellamme oli Oulussa 2,4 % ja pienin Raahessa 0,3 %. Kempeleessä nousu oli 2,1 %, Kajaanissa 1,4 % ja Ylivieskassa 0,9 %.

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna viime vuotta enemmän. Muun muassa kaukolämmön, veden ja kiinteistöveron muodostamia, kunnissa päätettäviä, maksuja seuraavassa Indeksitalo-vertailussa kustannukset nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia vuodesta 2020. Kustannusten muutoksissa oli kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja.   

Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa, joissa vertailtavat kiinteistökustannukset nousivat kaikkiaan 55 kunnassa. Näistä 33 kunnassa nousua oli yli prosentin verran, ja 13 kunnassa yli kolme prosenttia.

Kempeleessä ja Raahessa vertailun matalimmat kustannukset

Kaikkien vertailukuntien korkeimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat tänäkin vuonna Rovaniemellä 3,18 euroa neliöltä kuukaudessa.

Edullisessa päässä ovat edelleen Kempele ja Raahe. Kempeleessä Indeksitalo-kustannusten summa on tänä vuonna 2,22 euroa neliöltä kuukaudessa ja Raahessa 2,39 euroa neliöltä kuukaudessa.

Perheasunnossa vuodessa jopa yli 1000 euron ero kuntakohtaisissa kiinteistökustannuksissa

Kuntien väliset kustannuserot ovat suuria. Kalleimmassa päässä Rovaniemellä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin menee 90-neliöisessä perheasunnossa runsaat 3 400 euroa vuodessa, kun taas Kempeleessä riittää noin 2 400 euroa.

Kajaanissa kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin menee 90-neliöisessä asunnossa vuodessa noin 3 116 euroa, Raahessa noin 2 582 euroa ja Ylivieskassa noin 3 018 euroa.

Suurimpien kaupunkien osalta 90-neliöisessä huoneistossa asuva maksaa kuntakohtaisia kustannuksia Helsingissä noin 3 363 euroa vuodessa ja Tampereella 3 215 euroa. Kuopiossa 3 196, ja Jyväskylässä 3 187. Suurten kaupunkien edullisimmassa, Oulussa, lukema on 2 714 euroa.

Kustannusnousuja yleisimmin jätehuollossa ja energiassa – Raahessa vesikustannus nousi lähes 11 %

Kiinteistösähkön ja jätehuollon vertailuhinnat nousivat keskimäärin 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Erityisesti sähkön energiahinnat nousivat yleisesti. Vaihtelua kuntien ja verkkoyhtiöiden välillä oli paljon. Jätekustannuksista sekajätteen tyhjennyshinta on noussut eniten, keskimäärin 3,7 prosenttia, perusmaksut vajaat kaksi prosenttia.

Keskimääräinen vesikustannus nousi edellisvuoden tapaan 1,8 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Vaihtelu oli suurta tässäkin, sillä Raahessa, Kouvolassa ja Nurmijärvellä kustannustaso nousi 7–11 prosenttia. Miltei 30 kunnassa tariffit pysyivät ennallaan taloyhtiöiden osalta. Noin 20 kunnassa vesikustannus nousi haarukassa 2–6 prosenttia.

Kaukolämmön keskikustannus nousi 1,2 prosenttia viime vuodesta, mutta vaihtelu oli huomattavan suurta. Miinusmerkkiset vertailukustannuksien kehitykset rekisteröityivät Saloon, Kangasalalle ja Sastamalaan sekä Lempäälään ja Raaheen. Miltei 30 kunnassa vertailulukema pysyi vuoden aikana ennallaan.   

Rakennuksen kiinteistövero nousi keskimäärin vajaan prosentin verran, ja tontin kiinteistövero puolestaan keskimäärin 2,4 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Suuressa valtaosassa kiinteistöveroprosentteja ei kuitenkaan nostettu. Kahdeksassa vertailukunnassa kiinteistöveroprosenttia nostettiin merkittävästi, ja kahdessa vertailukunnassa veroprosentteja leikattiin.  

Suurimpien kuntien kustannusnousut muita suurempia

Kymmenen suurimman kaupungin keskimääräinen nousu oli 2,4 prosenttia viime vuodesta, ja muutos oli selvästi edellisvuotta suurempi. Suurimmat kustannusnousut kohdistuivat Kuopioon ja Vantaalle, joissa Indeksitalon mukaiset kustannukset nousivat 5,2 ja 3,7 prosenttia. Helsinki jatkaa edelleen suurimpien kaupunkien listan kärjessä.

Suurimmista kaupungeista edullisimmat lukemat ovat tänäkin vuonna Oulussa, kustannukset neliötä kohden ovat kuukaudessa 2,51 euroa. Kaikkien vertailussa mukana olevien 59 kunnan keskiarvo oli 2,79 euroa, suurten keskiarvo on 2,84 euroa.

 

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.

Nyt julkaistavan Indeksitalo 2021 -tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 59 kaupunkia ja kuntaa. Indeksitalon vertailukustannukset kattavat keskimäärin runsaat puolet kaikista kerrostaloyhtiön hoitokuluista. Vertailukaupungeissa asuun hieman runsaat neljä miljoonaa henkeä. Vertailun ulkopuolelle jäävät markkinoilta ostettavat, yksityiset palvelut, kuten isännöinti ja kiinteistöpalvelut. Tiedot on kerätty elokuussa 2021, ja ne koskevat syyskuun tilannetta.

Lisätiedot:

Johanna Laitala, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi, puh. 040 149 8398

Juho Järvinen, talous- ja veroasiantuntija, Kiinteistöliitto, puh. 040 1347236

Jukka Kero, pääekonomisti, Kiinteistöliitto, puh. 050 5480231

Lisätietoja myös Suomen Kiinteistöliiton uutisista
(Indeksitalo 2021 yhteenveto, Indeksitalo 2021 taulukot ja Indeksitalon raportit - Microsoft Power BI-työkalu)

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.