Toimintasuunnitelma 2019

Yleistä

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi on vuodesta 1906 toiminut alueensa kiinteistönomistajien etujärjestönä. Yhdistyksen uusi strategia on voimassa 2019 – 2022. Yhdistyksen säännöissä määritellään toiminnan tarkoitus ja se kuinka tarkoitusta toteutetaan. Toimistollamme on omat toimitilat osoitteessa Kirkkokatu 53 / Asunto Oy Kirkkokatu 53- nimisessä taloyhtiössä.

Olemme pohjoispohjalaisten ja kainuulaisten jäsentalojen elämässä mukana ja autamme taloyhtiötä ja hallituksen jäseniä sekä isännöitsijöitä heidän tärkeässä tehtävässään. Olemme osa Suomen Kiinteistöliittoa.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka perustaa tarvittavia valiokuntia tai työryhmiä toiminnan tueksi. Toimisto vastaa käytännön toiminnasta ja toimintasuunnitelman mukaisten asioiden täytäntöönpanosta. Toimintavuoden aikana seurataan tilanteiden kehittymistä ja reagoidaan muuttuviin tilanteisiin.

Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Vuosi 2019 maksuton uusille ko. vuoden aikana liittyville jäsenille

 • Neuvontaa laki-, talous-, tekniikka- ja energiakysymyksissä (yhdistys & liitto)
 • Ajankohtaista tietoa sähköpostitse (tiedotteet /uutiskirjeet 1-2 krt/kk, emaileri uutiskirjeviestintään asteittain), jäsenlehdessä (4 numeroa/vuosi) ja Suomen Kiinteistölehdessä (puheenjohtajalle 10 numeroa / vuosi)
 • Maksuttomat koulutustilaisuudet hallitusten jäsenille sekä ammatti-isännöitsijöille
 • Sähkön puitesopimus (+ muita etuja) Oulun Energialta taloyhtiön käyttöön
 • Kattavat nettisivut ja jäsensivut sekä omat kotisivut taloyhtiölle
 • Työsuhdeneuvontaa Kiinteistötyönantajat ry:ltä.
 • Kiinteistöalan Kustannuksen kirjoista ja lomakkeista alennus + ilmaisia verkkokursseja:
 • Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä -verkkokoulutus (HTHJPLUS)
 • HTHJ – Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen -verkkokoulutusvalmennus
 • Suomen Kiinteistölehti – digilehti
 • Toiminnantarkastuksen perusteet -verkkokoulutus (HTHJPLUS)

Talous ja jäsenhankinta

Talous on vakaalla pohjalla. Taloyhtiöiden jäsenmaksuja ei nosteta ja pyritään mahdollinen korotuspaine subventoimaan jäsenkasvulla. Tili- ja isännöitsijätoimistojen jäsenmaksua korotetaan.

Jäsenmäärää ja yhdistyksen tunnettuutta pyritään kasvattamaan. Lisätään näkyvyyttä. Jäsenkiinteistöt lisäävät yhdistyksen ja liiton kannanottojen painoarvoa ja parantavat samalla resursseja kehittää uusia palvelumuotoja.

Toimintatavat

Sähköpostirekisterin kattavuuteen ja ajantasaisuuteen on edelleen panostettava. Isännöitsijöiden suuntaan esitetään yhteistyötoivomusta asiasta. Tiedottaminen ja koulutukset ovat oleellinen osa yhdistyksen toimintaa jotta voidaan välittää tärkeää tietoa kiinteistöalan muutoksista ja esille tulevista tärkeistä asioista. Koulutustilaisuuksien tarkoitus on myös tukea jäsenhankintaa ja sen vuoksi voidaan järjestää myös kaikille avoimia maksuttomia tilaisuuksia.

Vaikuttamisen pääpainot ovat kiinteistöihin ja asumiseen kohdistuvien velvoitteiden ja maksurasitteiden pitäminen siedettävinä, sekä edistää esteettömyyttä, kustannustehokasta kiertotaloutta, energiaviisautta, lisä- ja täydennysrakentamista ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Jäsenten edunvalvonnallisiin tavoitteisiin reagoidaan ja tarpeen mukaan viestitään asioita alueelta eteenpäin valtakunnallisiin foorumeihin. Asumisen ja kiinteistönpidon edellä esitettyjä haasteita tuodaan päättäjien ja sidosryhmien tietoon.

Yhteistyötä ja verkostoja sekä Kiinteistöliittoyhteisön että muiden alan toimijoiden kanssa ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Päättäjien ja vaikuttajien kanssa verkostoidutaan. Tavoitteena on jatkossa lähettää päättäjille sekä sidosryhmien edustajille uutisia kiinteistöalalta.

Jäsenyydestä tulee olla taloyhtiöille konkreettista hyötyä.

Mahdolliseen yhteistyöhön Kemin Kiinteistöyhdistyksen kanssa on varauduttu. Maakuntiin (Kajaani, Raahe, Ylivieska) pyritään saamaan aktiiviset asiamiehet yhteyshenkilöiksi. Viestintää toteutetaan yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa.

Jäsenkoulutus

Koulutustoiminta on edelleen painopisteenä vuonna 2019. Pääsääntöisesti kouluttajat tulevat Suomen Kiinteistöliitosta, mutta myös paikallisia asiantuntijoita käytetään. Yhdistyksellä on myös omia tapahtumia mm. strategiailta syyskuussa ja vuokratalotapaamiset 1-2 kertaa vuodessa. 

Perinteisiä koulutusiltoja tukee järjestön verkkokoulutus. 

Yhteistyökumppaneiden / sidostyhmien kanssa järjestettävät koulutukset ja tilaisuudet mm. Oulun Energia, energiailta + koulutus. Tavoitteena on järjestää yksi ”pehmeämpien” arvojen vapaamuotoisempi tilaisuus, jossa kerrotaan myös yhdistyksen toiminnasta ja verkostoidutaan tyyliin, ota kaveri mukaasi, yhteistyökumppani vaihtuu vuosittain.

Puheenjohtajaklubi

Järjestetään yhdistyksen toimesta taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille keskustelufoorumi, tarkoituksena tukea tällä puheenjohtajaverkostojen syntyä ja toimintaa.   Puheenjohtajaklubin puheenjohtaja valitaan yhdistyksen hallituksesta.

Taloyhtiövaliokunta

Yhdistyksen hallitus nimeää vuosittain taloyhtiövaliokunnan ja antaa tavoitteet sen toiminnalle. Taloyhtiövaliokunnan kokoonpanoon toivotaan mukaan aktiivisia jäsentaloyhtiöiden hallitusjäseniä.

PSKY Palvelu Oy

Yhtiön omistaa 100 % yhdistys. Yhdistyksen arvonlisäverollinen toiminta (mm. jäsenlehden mainoslaskutus) hoidetaan sen kautta.

Sääntömuutos

Ajanmukaistetaan Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistyksen sääntöjä vuoden aikana. 

 

Haku