Lukitusta koskeva uusi laki voimaan 1.1.2019 alkaen!

28.1.2019

1.1.2019 voimaan tulleen lain mukaan isännöitsijätoimistot ja kiinteistöhuoltoliikkeet eivät saa tuottaa elektromekaaniseen lukitukseen ja kulunvalvontaan liittyviä ylläpito- ja pääkäyttäjätehtäviä, mikäli yrityksellä ei ole Turvallisuusalan elinkeinolupaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei uusia elektromekaanisia avaimia voida tehdä eikä poistaa vanhoja, mikäli näitä suorittava yritys ei täytä lain vaatimuksia. Luvallista on ainoastaan pitää yllä avainhallintarekisteriä, johon kirjataan avaimien luovutus ja vastaanotto.

Uusi laki yksityisistä turvapalveluista ja turvallisuusalan elinkeinoluvasta tuli voimaan 1.1.2017 ja sen siirtymäaika päättyi 1.1.2019.

Vartioimisliiketoiminnan lisäksi turvasuojaustoiminnasta ja järjestyksenvalvontatoiminnasta tuli luvanvaraista. Jokaisen turvallisuusalan yrityksen tulee olla voimassa oleva Turvallisuusalan elinkeinolupa ja palveluksessaan turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon (TVEAT) suorittanut henkilö, joka toimii vastaavana hoitajana lain edellyttämissä tapauksissa. Poliisihallitus myöntää yrityksille Turvallisuusalan elinkeinoluvat ja vahvista vastaavat hoitajat yrityksille.

Turvallisuusalan elinkeinolupa tuo merkittäviä muutoksia mm. kiinteistöjen lukituksien ylläpitämiseen ja turvatekniikan hankintaan, huoltoon ja ylläpitoon. Taloyhtiöiden hallituksien ja isännöitsijöiden on hyvä tutustua uusiin vaatimuksiin. Turvallisuusalan elinkeinolupaa vaativia töitä ovat jatkossa mm. mekaanisen lukon, sähkölukituksen, kulunvalvonnan, koodilukkojen ja murtohälytysjärjestelmän korjaukseen, huoltoon, lukostojen sarjoitukseen, ylläpitoon ja pääkäyttöön sekä asennukseen liittyvät työt.   Kiinteistöhuoltoliike voi jatkossakin vaihtaa ovensulkijan kiinteistössä.

Turvallisuusalan elinkeinolupaa ei edellytetä kameravalvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa tai niihin liittyvissä huolto- ja ylläpitotehtävissä, samoin turvallisuusjärjestelmien kaapelointi ja suunnittelu on jätetty elinkeinoluvan ulkopuolelle.

Kiinteistöjen paloilmoitinjärjestelmien myynti ja huolto sekä ylläpitotyöt eivät myöskään kuulu elinkeinoluvan piiriin, paloilmoitinjärjestelmien toteutuksessa noudatetaan erikseen määriteltyjä tutkintovaatimuksia ja eri lakien noudattamista.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan tavoitteena on yksityisten turvallisuuspalveluiden laadun ja luotettavuuden varmistaminen sekä viranomaisten ja yksityisten turvallisuuspalveluiden välisen yhteistyön edistäminen. Lain yhtenä tavoitteena on lisätä turvallisuutta alalla.   

 

 Jari Kröger

Jari Kröger

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen hallituksen jäsen, yhdyskuntainsinööri, eMBA, TVEAT

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.