Taloyhtiön turvallisuus

27.1.2020

Usein mielikuva taloyhtiön turvallisuudesta kohdistuu vain paloturvallisuuteen. Kuitenkin se koostuu hyvinkin monesta osa-alueesta.

Rakenteellisesta turvallisuudesta on huolehdittu jo rakentamisen aikana, jotta käytön aikana on määräykset täyttävät järjestelmät ja rakenteet käytössä. Sähköturvallisuus, lukitustekniikka, jne., kohteita on monta.

Rakentamisen aikana on noudatettava monenlaisia määräyksiä ja ohjeistuksia rakenteellisten asioiden oikein toteuttamiseksi. Rakennusaikana työtä ja tuloksia valvotaan ja lopputarkastuksessa ne hyväksytään.

Kun rakennusaikainen hallinto luovutetaan taloyhtiön osakkaille, on uuden hallinnon syytä tehdä turvallisuuspäivitys, sekä talon, että hallinnon tietämyksen osalta.

Myös vanhemmissa taloyhtiöissä on syytä aika-ajoin tarkastella turvallisuusasiat ja päivittää ne. Pelastussuunnitelman teko ei ole vaikeaa ja siihen löytyy valmiita malleja, esim. pelastuslaitokselta on saatavilla sellainen. Myös koulutusta on saatavilla, esim. SPEK:n kursseilla, joita järjestetään myös Oulun alueella. Kursseilta saa yksityiskohtaista tietoa pelastussuunnitelman tekemiseen ja VSS-tilan ylläpitämiseen. Apua on saatavilla myös alan yrityksiltä, jos sellaiseen on tarvetta.

Erillistä turvallisuusorganisaatiota ei taloyhtiöön nykyisin vaadita, mutta usein sellainen on hyvä järjestää. Mukana on hyvä olla myös hallituksen edustus, koska hallitus viimekädessä vastaa näistäkin asioista.

Turvallisuussuunnitelman lähtökohta on havaintojen tekeminen ja niiden kirjaaminen. Nämä ovat yhtiökohtaisia asioita, vaikka monessa kohtaa yhteneväisyyksiäkin onkin paljon.

Turvalliseen asumiseen on syytä kiinnittää huomiota myös ihan arjessa. Turvallisuuskierrokset tarkastuslistan kanssa auttaa kirjaamaan ylös asioiden tila ja niiden vaatimat toimenpiteet.

Hallituksen kokouksen voi esim. aloittaa joskus kiinteistöltä ja tehdä tämä kierros. Tehty kierros kirjataan kokouspöytäkirjaan ja tarvittavista toimenpiteistä tehdään lista isännöitsijälle toimenpiteitä varten.

Asumiseen liittyvistä asioista tiedottaminen on myös osa turvallisuutta. Asukkaiden ollessa tietoisia taloyhtiön arkeen liittyvistä asioista, tulee tunne huolehtimisesta ja asioiden etenemisestä.

Valitettavan usein nykyisin on myös liikkeellä luvattomia kulkijoita taloyhtiön tiloissa ja piha-alueella. Ilkivalta ja varastotiloissa rötöstely on yleistynyt. Myös rakenteiden sotkemista tapahtuu ja niiden puhdistaminen tulee kalliiksi. Asukkaille tämä luo turvattomuuden tunnetta ja voi johtaa pahimmassa tapauksessa jopa muuttohalukkuuteen. On tärkeää, että näihin puututaan ajoissa ja tehdään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Näitä voi olla esim. valvontalaitteiden asentaminen taloyhtiön tiloihin ja piha-alueelle. Usein jo pelkkä valvonnasta ilmoittaminen näkyvillä kylteillä vähentää ongelmaa. Vartiointipalvelujakin on saatavilla, jos sellaiseen tulee tarve.

Turvallinen asuminen on tekoja, huolehtimista ja asukkaiden tunne siitä, että asiat ovat hoidossa ja ajan tasalla.

Pelastussuunnitelma kannattaa tehdä itse. Siihen liittyvän turvallisuusselvityksen laadinta on myös syytä tehdä omatoimisesti, jotta tiedetään miten toimia. Se ei ole vaikeaa ja apua saa tarvittaessa.

Hyvää ja turvallista kevättä kaikille lukijoille.

 Pertti Jussila

Pertti Jussila

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.