Vastuullinen isännöinti, utopiaako?

26.5.2023

Yhteiskuntamme muuttuu koko ajan, tämä näkyy osaltaan myös isännöinnissä. Entisaikojen isännöintiä, missä taloyhtiöstä huolehdittiin tarkalla pieteetillä, tapaa enää harvoin.

Isännöinnistä on tullut usein nopeaa suorittamista, ja sitoutuminen taloyhtiöön on heikolla tasolla. Tämä johtuu osin myös taloyhtiöistä itsestään, isännöintiä on usein vaihdettu liian herkästi ja nopeasti.

Isännöitsijä toimii taloyhtiön ”toimitusjohtajana” ja on useimmiten ainoa todellista korvausta nauttiva henkilö taloyhtiön töissä. Isännöitsijän tehtävät ovat yhtiön kannalta todella tärkeitä. Hän huolehtii yhtiön tekniikasta, taloudesta ja hallinnosta. Toki yhtiön hallitus ja asukkaat ovat usein apuna huomioimassa puutteita ja ideoimassa. Isännöitsijän tulisi olla kaikissa rooleissa riittävän pätevä. Kaikkea ei toki tarvitse täysin osata ja apua voi käyttää. Arjen teknisiin asioihin pitää osata ottaa kantaa ja esittää ehdotus teknisistä korjauksista.

Talousasiat isännöitsijän tulee hallita hyvin. Hyvä talous linkittyy myös tekniseen osaamiseen, sillä mikäli isännöitsijä ei hahmota teknisiä seikkoja riittävästi, voivat kulut lähteä nousemaan sekä huonon hoidon, että palveluntuottajien laskutuksen kasvuna. Olen viimevuosina törmännyt liian usein tilanteisiin, missä yhtiön varoja on annettu mennä kevyesti eteenpäin, puutteellisen teknisen näkemyksen, osaamisen sekä heikkolaatuisen hoidon takia.

Isännöinti on laajaa vastuuta yhtiöstä. Isännöitsijä on ikään kuin osa yhtiötä, ja hänen tulisikin näin toimia. Isännöitsijän pitäisi myös itse tuntea näin, olla ammattiylpeästi mukana yhtiössä ja omistaa pieni pala sydämestään yhtiölle. Jos isännöitsijä toimii vain ”työssään”, jää liian usein jokin asia tai tehtävä hoitamatta. Kerron teille esimerkin. Isännöitsijä vakuutti monta kertaa hoitaneensa lämmitykseen liittyvän säätöasian kuntoon. Kun asia ei korjaantunut pitkänkään ajan jälkeen, selvitimme asian itse. Kävi ilmi, että isännöitsijä oli vain tilannut suorituksen varmistamatta sen onnistumista. Tästä isännöitsijän välinpitämättömästä toiminnasta aiheutui taloyhtiölle merkittävää turhaa kulua. Toisaalta hyvään isännöintiin kuuluisi käyttää vain toimijoita, jotka hoitavat tehtävänsä huolellisesti. Kertomani tapaus ei ole ainoa, tällaisiin törmätään liian usein, myös isommissa ja jopa hallinnollisissa asioissa.

Kun näihin arkisiin tehtäviin lisätään laadukas pitkäjänteinen hallintotyö, voidaan todeta, että isännöitsijän työ on todella vastuullista ja hän ohjaa arjen toiminnallaan taloyhtiön taloutta tärkeimpänä tekijänä. Yhtiö ja sen talous voi hyvin vain, jos sen isännöitsijä hoitaa tehtävänsä hyvin, teknisesti, hallinnollisesti ja kustannustehokkaasti. Huonoa isännöintiä on taloyhtiön vaikeaa korjata omilla toimillaan. Heikkolaatuinen isännöinti tulee myös kalliiksi yhtiölle, sillä yhtiö maksaa lähes aina isännöitsijän välinpitämättömän toiminnan.

Onko vastuullinen isännöinti siis utopiaa? Tämä käy mielessä, sillä liian paljon tulee vastaan heikkoja suorituksia ja välinpitämätöntä toimintaa. Onneksi olen törmännyt myös hyviin suorituksiin, niitäkin löytyy. On myös muistettava, että hyvä isännöinti tarvitsee tuekseen toimivan hallituksen sekä asukkaat, jotka huolehtivat yhtiöstään. Isännöinti on yhteistyötä koko yhtiön ja kiinteistöhuollon kanssa.

Vastauksena blogin otsikon kysymykseen onkin siis, että vastuullinen ja laadukas isännöinti ei ole utopiaa, hyvästäkin on onneksi kokemuksia.

 Pasi Karjalainen

Pasi Karjalainen

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen hallituksen jäsen, insinööri (AMK), HTT, taloyhtiön puheenjohtaja / jäsen useissa yhtiöissä, yrittäjä

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.